Σάββατο 25 Ιουλίου 2015

Made with Creative Commons: A book on open business modelsCrowdfunding στο Kickstarter: Ας γράψουμε ένα βιβλίο που να δείχνει στον κόσμο πως το να μοιράζεται, μπορεί να είναι καλό για την επιχείρησή του.

"Open" = ψηφιακά κοινά, συνεργασία, διαφάνεια, κοινότητα.

Δείτε την καμπάνια των Creative Commons >> 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...