Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

✔ Ενίσχυση της ψηφιακής δημιουργικότητας των εκπαιδευτικών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος CAnVASS+


Ολοκληρώνεται με επιτυχία το εκπαιδευτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAnVASS+, που πραγματοποιείται με την χρηματοδότηση του Erasmus+, και σκοπό έχει να αποτελέσει ένα καινοτόμο ψηφιακό διδακτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς.

Στο πρόγραμμα CAnVASS+ (Content Audio Video Management System) συμμετέχουν 9 σχολεία και οργανισμοί από τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα. Από την Κρήτη συμμετέχουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

Το CAnVASS+ είναι μια εργαλειοθήκη που θα ενισχύσει τη δημιουργική, συνεργατική και αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολεία, χάρη στην εξατομίκευση του ψηφιακού διδακτικού υλικού, με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στόχος του προγράμματος είναι οι καθηγητές, ακόμη και με φτωχές τεχνολογικές δεξιότητες στην πληροφορική, να παρακινηθούν για να καινοτομήσουν στις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να καταστήσουν τα μαθήματά τους πιο περιεκτικά.Σε πρώτη φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε έρευνα για την ανεύρεση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών οι οποίες αφορούσαν στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην παραδοσιακή διδασκαλία και επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί από 32 ευρωπαϊκά σχολεία, εκ των οποίων 8 σχολεία της Κρήτης. Στην επόμενη φάση αναπτύχθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα CAnVASS+ η οποία φιλοξενεί τις ακόλουθες εφαρμογές: Το «CAnVASS+ OER», μια νέα εφαρμογή για την υποστήριξη της παραγωγής ψηφιακού υλικού η οποία επιτρέπει τη δημιουργία πολυμεσικών εκπαιδευτικών εργαλείων. Το «CAnVASS+ MOOC» έχει ως στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ευαισθητοποίησης και των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Τα περιεχόμενα του MOOC (Massive Open Online Course) αναπτύσσονται γύρω από τέσσερις θεματικές: Ψηφιακή διαχείριση τάξης, εξατομικευμένη διδασκαλία μέσω οπτικής μάθησης, εάθηση βάση πρόκλησης - μια συμπεριληπτική διδακτική προσέγγιση, σχεδιασμός νέων ψηφιακών δεξιοτήτων στο σχολικό χώρο.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAnVASS+ ολοκληρώνεται τον Αύγουστο 2020 και όλο το εκπαιδευτικό υλικό και οι εφαρμογές αναρτώνται στον ιστότοπο του προγράμματος https://www.canvass.eu/ 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...