Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023

✔ 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης – Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο Όσλο στο πλαίσιο Erasmus+

 

Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου συμμετείχε σε πρόγραμμα κινητικότητας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (Δράση ΚΑ1). Συγκεκριμένα, έξι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο «Creating digital learning environments in order to innovatively transform the educational process of adult students» που πραγματοποιήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας  το διάστημα από τις 22 έως και τις 26 Ιουλίου.  Μέσω αυτής της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί γνώρισαν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας  οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος μάθησης. Επίσης, ήρθαν σε επαφή με εκπαιδευτικά λογισμικά  που κάνουν τη διδασκαλία ελκυστική, βοηθούν στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και  συνεισφέρουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. 


Σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά Europass Mobility. Με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους  έχει προγραμματιστεί ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ΕΠΑΛ, στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα Erasmus+.

Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου αποτελεί ένα σχολείο που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες εργαζόμενους μαθητές και έχει ως γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Βασική μέριμνά  του αποτελεί η παροχή  μιας  ποιοτικής εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές ανάγκες. .

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο Ελσίνκι στο πλαίσιο Erasmus+ για το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης
Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου κατά το τρέχον σχολικό έτος (2022-23) συμμετείχε σε πρόγραμμα κινητικότητας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (Δράση ΚΑ1). Το Erasmus+ / Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων είναι ένα  πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που  στοχεύει  στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στη σχολική εκπαίδευση και συνάμα συμβάλει  στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού (διασυνοριακού) Χώρου Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, τέσσερις εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο «Flipped classroom and distance learning: Following Finland» που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας το διάστημα από τις 11 έως και τις 15 Ιουλίου 2023. Μέσω αυτής της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν τις έννοιες της «ανεστραμμένης τάξης» και της «μικτής μάθησης», όπως και τα πλεονεκτήματά τους. Επίσης, γνώρισαν μερικές από τις βέλτιστες πρακτικές των Φινλανδών δασκάλων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση / μικτή μάθηση και διάφορα εργαλεία EdTech που χρησιμοποιούνται συνήθως στα σχολεία της Φινλανδίας.. Σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά Europass Mobility. Με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους  έχει προγραμματιστεί ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ΕΠΑΛ, στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα Erasmus+. Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου αποτελεί ένα σχολείο που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες εργαζόμενους μαθητές και έχει ως γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Βασική μέριμνά  του αποτελεί η παροχή  μιας  ποιοτικής εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές ανάγκες.   

 

  

       

  Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου (www.esperino.gr) κατά το τρέχον σχολικό έτος (2022-23) συμμετείχε σε πρόγραμμα κινητικότητας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (Δράση ΚΑ1). Το Erasmus+ / Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων είναι ένα  πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που  στοχεύει  στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στη σχολική εκπαίδευση και συνάμα συμβάλει  στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού (διασυνοριακού) Χώρου Εκπαίδευσης.

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

✔ 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης – Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο Erasmus+

  

 

 

Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου (www.esperino.gr/)  κατά το τρέχον σχολικό έτος (2022-23) συμμετείχε σε πρόγραμμα κινητικότητας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (Δράση ΚΑ1). Το Erasmus+ / Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων είναι ένα  πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που  στοχεύει  στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στη σχολική εκπαίδευση και συνάμα συμβάλει  στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού (διασυνοριακού) Χώρου Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, τέσσερις εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο «Coaching and Mentoring to Support Teachers» που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας το διάστημα από τις 13 έως και τις 17 Φεβρουαρίου.  Μέσω αυτής της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν τις έννοιες του «coaching» και του «mentoring», όπως και τα πλεονεκτήματά τους. Επίσης, γνώρισαν με βιωματικό τρόπο κατάλληλες μεθόδους και πολύτιμα εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή τους και αντιλήφθηκαν ταυτόχρονα τις ικανότητες που απαιτείται να διαθέτει, όποιος αναλαμβάνει έναν τέτοιο συμβουλευτικό-υποστηρικτικό ρόλο. Απώτερος στόχος αυτής της επιμόρφωσης αποτελεί η στήριξη της σχολικής κοινότητας και η αποτελεσματική υποστήριξη των νέων συναδέλφων, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις ανάγκες και τις προκλήσεις του σύγχρονου σχολείου  και εν τέλει η επίτευξη μιας αποτελεσματικής και ποιοτικής μαθησιακής διαδικασίας.  Σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά Europass Mobility.  Με το πέρας του σχολικού έτους  έχει προγραμματιστεί ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ΕΠΑΛ, στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα Erasmus+.

Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου αποτελεί ένα σχολείο που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες εργαζόμενους μαθητές και έχει ως γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Βασική μέριμνά  του αποτελεί η παροχή  μιας  ποιοτικής εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές ανάγκες.

 

 

 

 

 


Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

✔ Ενίσχυση της ψηφιακής δημιουργικότητας των εκπαιδευτικών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος CAnVASS+


Ολοκληρώνεται με επιτυχία το εκπαιδευτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAnVASS+, που πραγματοποιείται με την χρηματοδότηση του Erasmus+, και σκοπό έχει να αποτελέσει ένα καινοτόμο ψηφιακό διδακτικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς.

Στο πρόγραμμα CAnVASS+ (Content Audio Video Management System) συμμετέχουν 9 σχολεία και οργανισμοί από τις χώρες Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ελλάδα. Από την Κρήτη συμμετέχουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

Το CAnVASS+ είναι μια εργαλειοθήκη που θα ενισχύσει τη δημιουργική, συνεργατική και αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολεία, χάρη στην εξατομίκευση του ψηφιακού διδακτικού υλικού, με βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στόχος του προγράμματος είναι οι καθηγητές, ακόμη και με φτωχές τεχνολογικές δεξιότητες στην πληροφορική, να παρακινηθούν για να καινοτομήσουν στις παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να καταστήσουν τα μαθήματά τους πιο περιεκτικά.Σε πρώτη φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε έρευνα για την ανεύρεση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών οι οποίες αφορούσαν στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην παραδοσιακή διδασκαλία και επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί από 32 ευρωπαϊκά σχολεία, εκ των οποίων 8 σχολεία της Κρήτης. Στην επόμενη φάση αναπτύχθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα CAnVASS+ η οποία φιλοξενεί τις ακόλουθες εφαρμογές: Το «CAnVASS+ OER», μια νέα εφαρμογή για την υποστήριξη της παραγωγής ψηφιακού υλικού η οποία επιτρέπει τη δημιουργία πολυμεσικών εκπαιδευτικών εργαλείων. Το «CAnVASS+ MOOC» έχει ως στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ευαισθητοποίησης και των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Τα περιεχόμενα του MOOC (Massive Open Online Course) αναπτύσσονται γύρω από τέσσερις θεματικές: Ψηφιακή διαχείριση τάξης, εξατομικευμένη διδασκαλία μέσω οπτικής μάθησης, εάθηση βάση πρόκλησης - μια συμπεριληπτική διδακτική προσέγγιση, σχεδιασμός νέων ψηφιακών δεξιοτήτων στο σχολικό χώρο.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CAnVASS+ ολοκληρώνεται τον Αύγουστο 2020 και όλο το εκπαιδευτικό υλικό και οι εφαρμογές αναρτώνται στον ιστότοπο του προγράμματος https://www.canvass.eu/Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

✔ «Διαβάζω για τους άλλους»: Καμπάνια οικονομικής υποστήριξης για την δημιουργία studio ηχογράφησης ακουστικών βιβλίων για τους τυφλούς
✔ Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα στούντιο στο οποίο θα ηχογραφούνται όλο και περισσότερα βιβλία για τους τυφλούς.
Ο Στόχος μας:

Το «Διαβάζω για τους άλλους» είναι πιστοποιημένος φορέας παραγωγής ακουστικών βιβλίων για τυφλούς από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και έχει -μέσα στα τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του- ηχογραφήσει 123 ακουστικά βιβλία σε χορηγούμενα/δωρεάν στούντιο με τη βοήθεια εθελοντών αναγνωστών. Εμείς όμως θέλουμε να παράγουμε 123 βιβλία τον χρόνο! Για να το καταφέρουμε αυτό χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια. Έτσι συμβάλλουμε όλοι μαζί σε μια κοινωνία με ισότιμη πρόσβαση στην γνώση και στη μάθηση για όλους. Γιατί τα ακουστικά βιβλία για τυφλούς είναι ελάχιστα. Γιατί οι τυφλοί φοιτητές δεν έχουν πανεπιστημιακά συγγράμματα σε braille ή σε ακουστική μορφή για να μπορούν να διαβάσουν. Γιατί είναι συνταγματικό δικαίωμα του καθένα να μπορεί να επιλέξει για να διαβάσει όποιο βιβλίο επιθυμεί.

✔ Δείτε εδώ την καμπάνια οικονομικής υποστήριξης (crowdfunding) για την δημιουργία studio ηχογράφησης βιβλίων: https://rebrand.ly/dgtaAmb
Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε:

Κύριος στόχος του Διαβάζω για τους Άλλους είναι η συνεχόμενη ηχογράφηση και παραγωγή ακουστικών βιβλίων (ακαδημαϊκών και λογοτεχνικών) για τυφλούς. Επίσης, εθελοντές του Διαβάζω για τους Άλλους διαβάζουν ζωντανά σε ηλικιωμένους σε γηροκομεία, σε κλινήρεις σε νοσοκομεία, σε αναλφάβητούς σε φυλακές, σε παιδιά σε ορφανοτροφεία. Την ιδέα για το Διαβάζω για τους Άλλους εμπνεύστηκε η Αργυρώ Σπυριδάκη. Σε συζήτηση με τον φίλο της, Θοδωρή Τσάτσο, ο οποίος είναι εκ γενετής τυφλός, σχετικά με βιβλία που έχουν διαβάσει, η Αργυρώ συνηδειτοποίησε, πόσο λίγοι, σε σχέση με την παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή, είναι οι διαθέσιμοι τίτλοι ακουστικών βιβλίων στην Ελλάδα για τους μη βλέποντες. Αποφάσισε λοιπόν να εμπνεύσει εθελοντές να αφιερώσουν λίγο από τον χρόνο τους, ώστε να ηχογραφήσουν ένα βιβλίο ο καθένας, σε εξοπλισμένα στούντιο ηχογράφησης, για να εμπλουτιστεί η ακουστική βιβλιοθήκη των τυφλών. Από την πρώτη συνάντηση εθελοντών του Διαβάζω για τους Άλλους, τον Ιανουάριου του 2015, μέχρι σήμερα έχουμε ηχογραφήσει 123 βιβλία, έχουμε συνεργαστεί για την πραγματοποίηση ζωντανών αναγνώσεων με 17 ιδρύματα για παιδιά και 21 γηροκομεία, βοηθώντας πάνω από 1000 ανθρώπους να νιώσουν ζεστασιά, φροντίδα και αγάπη και κρατώντας τους έτσι συντροφιά. Τίποτα από αυτά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τους εθελοντές τους Διαβάζω που αποτελούν την κάρδια και την κινητήριά δύναμή του! Μέχρι σήμερα οι εγγεγραμμένοι εθελοντές μας είναι πάνω από 3,245 άτομα και βρισκόμαστε σε 4 πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά).

Μπορείτε να συνεισφέρετε κάνοντας τη δωρεά σας σε αυτή τη σελίδα μέσω Paypal.

 Σε περίπτωση που κάποιος όμως το επιθυμεί μπορεί να κάνει κατάθεση για τον σκοπό αυτό και στον παρακάτω Τραπεζικό λογαριασμό του Διαβάζω για τους Άλλους στην Alpha Bank.

 ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ GR5401401270127002002023278 ALPHABANK

Απαραίτητο είναι να φαίνεται στην αιτιολογία το όνομά σας και η ένδειξη Studio.  

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

✩ Εβδομάδα “Διάβασε ένα e-book”, 4-10 Μαρτίου 2018


Από την Κυριακή, 4 Μαρτίου έως το Σάββατο 10 Μαρτίου είναι και φέτος η εβδομάδα «Διάβασε ένα ebook», τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.
H εβδομάδα “Διάβασε ένα ebook” διοργανώθηκε για πρώτη φορά πριν 15 χρόνια, μια πρωτοβουλία της συγγραφέα Rita Y. Toews από τον Καναδά. Μέσα σε αυτά τα χρόνια η ιδέα υιοθετήθηκε όλο και περισσότερο και απέκτησε διεθνή απήχηση. Από το 2013 ξεκίνησε και η διοργάνωσή της στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Μιχάλη Καλαμαρά, διαχειριστή του blog “Ηλεκτρονικός Αναγνώστης» (www.eAnagnostis.gr).

Ποιοι είναι οι στόχοι της εβδομάδας “Διάβασε ένα ebook”:
 • να ενημερώσει τους αναγνώστες για τα ebooks
 • να ενθαρρύνει την ανάγνωση ebooks
 • να ενθαρρύνει εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία, συγγραφείς και κατασκευαστές συσκευών να προσφέρουν για αυτές τις μέρες δωρεάν ή με μεγάλη έκπτωση ebooks και συσκευές

✩ Διαβάστε πώς μπορείτε να συμμετέχετε >>


Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

#meme
✔ Διαγωνισμός Διηγήματος & Διαγωνισμός Φωτογραφίας από το Βιβλιοπωλείο IANOS

Ο ΙΑΝΟS, με αφορμή την ανακήρυξη της Αθήνας από την UNESCO ως Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου για το 2018, ξεκινάει την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 Διαγωνισμό Φωτογραφίας και Διαγωνισμό Διηγήματος.


Σου αρέσει η φωτογραφία; Μήπως σου αρέσει και το διάβασμα;
Αν ναι, τότε είσαι πολύ τυχερός!

Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό Φωτογραφίας που σχεδιάσαμε αποκλειστικά για εσένα!

Φωτογράφησε τη στιγμή της ανάγνωσης ενός βιβλίου, οπουδήποτε κάπου στην Αθήνα και κέρδισε μοναδικά δώρα.

Τις φωτογραφίες θα αξιολογήσει ειδική επιτροπή έμπειρων και καταξιωμένων καλλιτεχνών.
Επιτροπή

Διάρκεια διαγωνισμού
Έναρξη: Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018
Λήξη: Δευτέρα 30 Απριλίου 2018


Δηλώσεις συμμετοχής
Για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό απαιτείται:
v  Μια φωτογραφία ανάλυσης 300dpi και διάστασης minimum Α4 σε αρχείο jpg.
Ο τίτλος του αρχείου πρέπει να είναι: επώνυμο-όνομα-τίτλος φωτογραφίας σε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ.
papadopoulos_nikos_titlos_fotografias)
v  Ένα βιογραφικό σημείωμα (έως100 λέξεις) σε αρχείο μορφής word.
Ο τίτλος του αρχείου πρέπει να είναι: επώνυμο-όνομα-τίτλος φωτογραφίας σε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ.
papadopoulos_nikos_titlos_fotografias)

Ανακοίνωση νικητών
Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Μάιο 2018 στο IANOS CAFÉ, σε μία βραδιά αφιερωμένη στη φωτογραφία.
 • Οι 100 καλύτερες φωτογραφίες θα τυπωθούν σε σελιδοδείκτες και θα διανέμονται δωρεάν.
 • Οι 30 καλύτερες φωτογραφίες θα εκτεθούν για 20 μέρες στο ΙΑΝΟS CAFÉ.
 • Οι 3 καλύτερες φωτογραφίες θα κερδίσουν από ένα βραβείο.

Βραβεία των 3 καλύτερων φωτογραφιών

 • 1ο βραβείο: Μία φωτογραφική μηχανή τελευταίας τεχνολογίας
 • 2ο βραβείο: Σεμινάριο φωτογραφίας σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • 3ο Βραβείο: Ένα ξεχωριστό λεύκωμα φωτογραφία

Για τους όρους συμμετοχής πατήστε εδώ: https://www.ianos.gr/diagonismoi/prokiriksi-diagonismou-fotografias.htmlΣου αρέσει το διάβασμα αλλά και η γραφή;
Το βιβλίο αποτελεί για εσένα πηγή έμπνευσης και δημιουργίας;

Πάρε μέρος στον διαγωνισμό διηγήματος με θέμα «Η Αθήνα και το βιβλίο»!

Τα διηγήματα θα αξιολογήσει μία επιτροπή έμπειρων και καταξιωμένων λογοτεχνών.

Επιτροπή

Διάρκεια διαγωνισμού
Έναρξη: Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018
Λήξη: Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Δηλώσεις συμμετοχής
Για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό απαιτείται:
v  Ένα διήγημα έως 400 λέξεις σε αρχείο μορφής word.
Ο τίτλος του αρχείου πρέπει να είναι: επώνυμο-όνομα-τίτλος διηγήματος σε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ
papadopoulos_nikos_titlos_diigimatos)
v  Ένα βιογραφικό σημείωμα έως 100 λέξεις) σε αρχείο μορφής word.
Ο τίτλος του αρχείου πρέπει να είναι: επώνυμο-όνομα-τίτλος διηγήματος σε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ.
papadopoulos_nikos_titlos_diigimatos)

Ανακοίνωση νικητών
Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο 2018 στο IANOS CAFÉ, σε μία βραδιά αφιερωμένη στο διήγημα.

Βραβεία
 • Τα 50 καλύτερα διηγήματα θα κυκλοφορήσουν σε μία ειδική συλλεκτική συλλογή διηγημάτων των Εκδόσεων IANOS.
 • Τα 7 καλύτερα διηγήματα θα διαβαστούν τη βραδιά ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Για τους όρους συμμετοχής πατήστε εδώ:https://www.ianos.gr/diagonismoi/prokiriksi-diagonismou-diigimatos.htmlΔευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

✔ Πώς να διαβάσεις 200 βιβλία το χρόνο (Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαντάζεσαι.)
Όταν ο Warren Buffett ρωτήθηκε για το μυστικό της επιτυχίας του, εκείνος έδειξε με το χέρι του έναν πάκο με βιβλία, και είπε πως διαβάζοντας 500 σελίδες τη μέρα είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η γνώση. Συσσωρευτικά. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε, ελάχιστοι το καταφέρνουμε. Το να καταφέρει κανείς να διαβάσει 200 βιβλία σε έναν χρόνο είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι, όμως, τόσο δύσκολο. Όλοι θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Χρειάζεται απλά σωστό προγραμματισμό και θέληση. 

Μη τα παρατήσεις προτού προσπαθήσεις 

Αν το δούμε με μαθηματική ακρίβεια, το να διαβάσει κανείς 200 βιβλία το χρόνο δεν είναι ούτε τόσο δύσκολο, ούτε τόσο χρονοβόρο.

Απλά μαθηματικά

Ας το δούμε από τη σκοπιά της στατιστικής:
 • Ο μέσος άνθρωπος διαβάζει 400-500 λέξεις το λεπτό 
 • Μέσο όρο τα περισσότερα βιβλία έχουν 50.000 λέξεις
Υπολογίζοντας λοιπόν:
 • 200 βιβλία x 50.000 λέξεις ανά βιβλίο = 10 εκατομμύρια λέξεις
 • 10 εκατομμύρια λέξεις / 400 ανά λεπτό = 25.000 λεπτά
 • 25.000 λεπτά / 60 = 417 ώρες
Για να μπορέσεις να διαβάσεις 200 βιβλία χρειάζεσαι 417 ώρες, λοιπόν. Όσο τρομακτικό κι αν μοιάζει το νούμερο, στην πραγματική του υπόσταση δεν είναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι δουλεύουμε τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα. Do the maths! 

Βρες Χρόνο 

Αν οι 417 ώρες μοιάζουν πολλές, θα ήταν καλό να δούμε πόσες ώρες ξοδεύουμε σε άλλες δραστηριότητες. Ένας μέσος άνθρωπος ξοδεύει:
 • 608 ώρες στα social media
 • 642 ώρες στην τηλεόραση
Και κάπως έτσι καταλήγουμε στο εντυπωσιακό συμπέρασμα πως κάθε χρόνο ξοδεύουμε 1.250 ώρες από τη ζωή μας, σε σκουπίδια. Αν αυτές οι ώρες είχαν αντικατασταθεί από την ανάγνωση, θα μπορούσαμε να είχαμε διαβάσει 1.000 βιβλία το χρόνο! 
Η αλήθεια είναι απλή! Δεν είναι δύσκολο να διαβάσουμε βιβλία – ακόμα και 200 το χρόνο. Αυτό που μας τρομάζει είναι η αίσθηση πως δεν έχουμε χρόνο. Στην πραγματικότητα, όμως, θα μπορούσαμε απλά να διευθετήσουμε καλύτερα τον χρόνο που πραγματικά διαθέτουμε. Όλα είναι ζήτημα σωστής εκτέλεσης. Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Marginalia | νέο μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό για το βιβλίο, την πολιτική και τον πολιτισμόΑπό τις 29 Γενάρη είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο το πρώτο τεύχος ενός καινούριου μηνιαίου ηλεκτρονικού περιοδικού για το βιβλίο, την πολιτική και τον πολιτισμό, του Marginalia (σημειώσεις στο περιθώριο).

Στο πρώτο τεύχος θα βρείτε, μεταξύ άλλων, το σημείωμα της έκδοσης (Ούτε Κέντρο, ούτε περιθώριο), το αφιέρωμα με τίτλο "Ολοκληρωτισμός και φιλελευθερισμός" (για τη σχέση των οποίων μιλά και ο Έντσο Τραβέρσο), άρθρα για την πολιτική και την πολιτιστική επικαιρότητα (Επίκαιρα), κριτικές, καθώς και , τουρκικά ερωτικά ποιήματα μεταφρασμένα από τον Θωμά Κοροβίνη και ένα πρωτότυπο διήγημα του Πάνου Τσερόλα. Κι όλα αυτά μαζί με μόνιμες στήλες για τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, τη μουσική, τα ψηφιακά προϊόντα, το θέατρο.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους συντελεστές του εγχειρήματος.

Καλή ανάγνωση!Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 121 Λέξεων με θέμα «Η καρδιά του παιδιού» (Προθεσμία: 5/3/2018)Το 121 Words διοργανώνει έναν νέο μεγάλο λογοτεχνικό διαγωνισμό με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών στις 14 Φεβρουαρίου. Ο διαγωνισμός γίνεται σε συνεργασία με τον πανελλήνιο σύλλογο «Η Καρδιά του Παιδιού», τις «Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού» και το Διεθνές Συνέδριο Παιδοκαρδιολογίας “AEPC 2018” και προσφέρει στους συγγραφείς που θα συμμετάσχουν τα εξής μοναδικά έπαθλα:


· Tα κείμενα των πρώτων 20 Νικητών θα μεταφραστούν στα αγγλικά, θα εκτυπωθούν σε δίγλωσση συλλογή και θα λάβουν από ένα δωρεάν αντίγραφο.
·   Όλοι οι Νικητές θα κερδίσουν και από ένα δωρεάν VIP pass (ελάχιστης αξίας 450 ευρώ) για το Διεθνές Συνέδριο Παιδοκαρδιολογίας “AEPC 2018” που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 9-12 Μαΐου, καθώς και για όλες τις παράλληλες  πολιτιστικές εκδηλώσεις.  
·  Επιπλέον ο Mεγάλος Νικητής θα κερδίσει και χρηματικό έπαθλο αξίας 121 ευρώ.


Οι συνδρομητές του 121 Words που θα διακριθούν θα κερδίσουν τα διπλά έπαθλα, δηλαδή δύο αντίγραφα της δίγλωσσης συλλογής, διπλή πρόσκληση για το συνέδριο και το χρηματικό ποσό των 242 ευρώ.

Υποβολή ιστοριών ( 14 Φεβρουαρίου - 5 Μαρτίου )
Οι συγγραφείς έχουν περιθώριο έως τις 5 Μαρτίου να υποβάλλουν την ιστορία τους στα ελληνικά σε 121 λέξεις ακριβώς, η οποία θα πρέπει να περιέχει αυτούσια τη φράση «η καρδιά του παιδιού» και να μεταφέρει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Μπορούν να υποβάλλουν τις ιστορίες τους μέσα από την φόρμα εδώ: https://www.121words.com/logotexnikos-diagonismos-3. Εφόσον εγκριθούν οι ιστορίες θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά μέσα στο Urnovl στην συλλογή με τίτλο «Μικρή μου Καρδιά» και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.


Ανακοίνωση νικητών – Ψηφοφορία κοινού ( 2-12 Απριλίου )
Τους 20 νικητές θα αναδείξει η κριτική μας επιτροπή και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν στις 2 Απριλίου. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η ψηφοφορία του κοινού μεταξύ των 20 συγγραφέων, η οποία θα διαρκέσει από 2-12 Απριλίου, ώστε να αναδειχτεί ο Μεγάλος Νικητής που θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο. Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία της ψηφοφορίας μπορείτε να διαβάσετε μέσα στην σελίδα του διαγωνισμού.


Ανακοίνωση Μεγάλου Νικητή (16 Απριλίου)Παρουσίαση Συλλογής στην Θεσσαλονίκη (22 Απριλίου, ώρα 17:00)
Η πρώτη παρουσίαση της δίγλωσσης συλλογής «Μικρή μου καρδιά – Little Hearts» θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του “Φεστιβάλ Fantasmagoria” στις 22 Απριλίου και ώρα 17:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1. Θα μπορείτε να μας βρείτε καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου  (21-22 Απριλίου) στο περίπτερο του 121 Words.

Παρουσίαση Συλλογής στην Αθήνα
Η δεύτερη παρουσίαση της δίγλωσσης συλλογής «Μικρή μου καρδιά – Little Hearts» θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου “AEPC 2018” στις 9-12 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της παρουσίασης θα ανακοινωθεί σύντομα.


Μεγάλο μέρος των εσόδων από το βιβλίο με τις ιστορίες των νικητών θα διατεθούν για την ενίσχυση του συλλόγου «Η Καρδιά του Παιδιού», ενώ τα υπόλοιπα έσοδα θα διατεθούν στην ιστοσελίδα “121 Words” και στους συνεργάτες που βοήθησαν αφιλοκερδώς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έπαθλα και τον τρόπο λειτουργίας και δημοσίευσης του 121 Words: https://www.121words.com/logotexnikos-diagonismos-3Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Ηλεκτρονική Συλλογή «Μικρή μου Καρδιά»:

121 Words:
Facebook Event διαγωνισμού: https://www.facebook.com/events/1758738147754785/

Η Καρδιά του Παιδιού:

Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού:
Website: www.irfc.gr

Διεθνές Συνέδριο Παιδοκαρδιολογίας AEPC 2018:


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan