Ιδεόστατο


Το Ιδεόστατο αποτελεί ένα ιστολόγιο ανοικτής κουλτούρας, με έμφαση στη λογοτεχνία και στα συλλογικά / συνεργατικά εγχειρήματα τέχνης και τεχνολογίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο ideostato@gmail.com


Ιστολόγιο της ανοικτής βιβλιοθήκης OPENBOOK

@ Γιάννης Φαρσάρης [ www.open-sesame.me ]


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan