Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Χρησιμοποιώντας τα Wikibooks στην τάξη – Βέλτιστες πρακτικέςΒέλτιστες πρακτικές για τη χρήση των Wikibooks στην τάξη

Το Wikibooks project ξεκίνησε το 2003, και από τότε έχει γίνει μια από τιςμεγαλύτερες ιστοσελίδες e-book στον κόσμο. Το Wikibooks είναι μία αποκλειστικά εθελοντική online συνεργατική κοινότητα. Πολλά μέλη του Wikibooks είναι ανώνυμα και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από την κοινότητα μετά από συζήτηση, συμβιβασμό και συναίνεση. Όλες οι αλλαγές υλοποιούνται από τους εργαζόμενους εθελοντές. Ο οποιοσδήποτε μπορεί επεξεργαστεί την οποιαδήποτε σελίδα ανά πάσα στιγμή, συχνά ανώνυμα, και δεν υπάρχει κεντρικό σώμα διοίκησης του τρόπου λειτουργίας των wikibooks. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς λειτουργεί αυτό το project.
Στο ερώτημα “πώς εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία” , το μυστικό είναι η αφοσιωμένη κοινότητα εθελοντών “The Wikibooks Community”. ΤαWikibooks περιέχουν καταλόγους με μεγάλο αριθμό βιβλίων σε μια ποικιλία διαφορετικών θεμάτων, και μια ζωντανή κοινότητα εθελοντών που γράφουν για αυτά και υποστηρίζουν.

Πώς δημιουργείται ένα βιβλίο?
Το βιβλίο οργανώνεται με βάση το είδος της εργασίας. Οι Wikibookians τείνουν να αναλαμβάνουν διάφορους ρόλους όταν επισκέπτονται το “Wikibooks”. Η πλειοψηφία των επισκεπτών είναι αναγνώστες, που θέλουν να λάβουν δωρεάν γνώση. ΟιEditors βοηθούν στη διόρθωση προβλημάτων, όπως λάθη στην ορθογραφία, τη γραμματική ή την μορφοποίηση. Οι Συγγραφείς στην πραγματικότητα δημιουργούν νέα βιβλία και δημιουργούν νέο περιεχόμενο. Άλλοι Wikibookians παρακολουθούν το website, επιτελώντας καθήκοντα διαχείρισης, οργάνωσης και εκκαθάρισης. Το τελευταίο group είναι οι Wikibooks Administrators. Αυτοί που χρησιμοποιούν το Wikibooks δεν εμπίπτουν πάντα σε μόνο ένα group, αλλά σε έναν συνδυασμό, ή και σε όλα από τα παραπάνω group.

Τα Wikibooks στην τάξη

Τι είναι τα Wikibooks?
Τα Wikibooks είναι μια ιστοσελίδα συνεργατικής συγγραφής βιβλίων, όπου χρήστες από όλο τον κόσμο συνεργάζονται για να γράφουν συγγράματα και άλλα είδη εκπαιδευτικών βιβλίων για διάφορα θέματα. Είναι ένα project της Wikimedia, η οποία διοικείται από το Wikimedia Foundation που διοικεί και τη Wikipedia. Αυτή είναι η βασική αρχή του Wikibooks: όλοι μπορούν να το επεξεργαστούν. Τα βιβλία στο Wikibooks είναι σχολικά βιβλία κατά κύριο λόγο σχεδιασμένα να παρέχουν μιαδωρεάν, ποιοτική, εναλλακτική πρόταση στα παραδοσιακά σχολικά βιβλία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τα σχολεία και τους μαθητές που δεν μπορούν να αγοράσουν  τους παραδοσιακούς τύπους βιβλίων. Δε θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη το ότι μερικοί εκπαιδευτικοί στον κόσμο εκτυπώνουν και χρησιμοποιούν για αυτό το λόγο τα Wikibooks στην τάξη.Τα βιβλία στο Wikibooks βρίσκονται συνεχώς υπό κατασκευή. Τα βιβλία δεν είναι ποτέ «ολοκληρωμένα», επειδή μπορούν διαρκώς να ενημερώνονται, να βελτιώνονται και να επεκτείνονται.
Εύρεση ενός σχολικού βιβλίου στο Wikibooks από τον εκπαιδευτικό.
Η εύρεση ενός δωρεάν σχολικού βιβλίου για την τάξη στο Wikibooks είναι το ίδιο με το να αναζητήσετε ένα βιβλίο σε έναν παραδοσιακό εκδοτικό οίκο. Αρχικά θα πρέπει να βρείτε τους κατάλληλους τίτλους στον κατάλογο. Στη συνέχεια θα πρέπει να διαβάσετε τα βιβλία και να εκτιμήσετε αν συνάδουν με τα εκπαιδευτικά σχέδιά σας. Μετά το βιβλίο θα πρέπει να αγοραστεί για τους μαθητές.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από τα βιβλία βρίσκονται διαρκώς υπό εξέλιξη, ένας τρόπος για να για να αναζητήσετε ένα νέο βιβλίο είναι η λίστα με τα προτεινόμενα βιβλία. Αυτά είναι βιβλία που η κοινότητα του Wikibooks θεωρεί ότι είναι τα πλέονποιοτικά. Φυσικά, αυτά δεν είναι τα μόνα βιβλία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είναι όμως τα καλύτερα.
Τα βιβλία που θεωρούνται ολοκληρωμένα,  συνήθως παρέχονται και εκτυπωμένα, σε μορφή PDF, ή σε συλλογές. Η λίστα των βιβλίων με αυτά τα χαρακτηριστικά βρίσκονται στην κατηγορία: βιβλία σε εκτυπωμένη μορφή, στην κατηγορία: βιβλία σε μορφή PDF και στην κατηγορία: βιβλία σε δημόσιες συλλογές.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να αναζητήσετε βιβλία με βάση το θέμα που θέλετε. Οι περισσότερες σελίδες θεμάτων περιέχουν λίστες βιβλίων με το θέμα για το οποίο έχουν προταθεί, ή για τα βιβλία που βρίσκονται σε εκτυπώσιμη εκδοχή σε ένα από τα standard formats. 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...