Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

✔ 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης – Συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο Erasmus+

  

 

 

Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου (www.esperino.gr/)  κατά το τρέχον σχολικό έτος (2022-23) συμμετείχε σε πρόγραμμα κινητικότητας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (Δράση ΚΑ1). Το Erasmus+ / Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων είναι ένα  πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης που  στοχεύει  στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στη σχολική εκπαίδευση και συνάμα συμβάλει  στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού (διασυνοριακού) Χώρου Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, τέσσερις εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο «Coaching and Mentoring to Support Teachers» που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας το διάστημα από τις 13 έως και τις 17 Φεβρουαρίου.  Μέσω αυτής της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν τις έννοιες του «coaching» και του «mentoring», όπως και τα πλεονεκτήματά τους. Επίσης, γνώρισαν με βιωματικό τρόπο κατάλληλες μεθόδους και πολύτιμα εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή τους και αντιλήφθηκαν ταυτόχρονα τις ικανότητες που απαιτείται να διαθέτει, όποιος αναλαμβάνει έναν τέτοιο συμβουλευτικό-υποστηρικτικό ρόλο. Απώτερος στόχος αυτής της επιμόρφωσης αποτελεί η στήριξη της σχολικής κοινότητας και η αποτελεσματική υποστήριξη των νέων συναδέλφων, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις ανάγκες και τις προκλήσεις του σύγχρονου σχολείου  και εν τέλει η επίτευξη μιας αποτελεσματικής και ποιοτικής μαθησιακής διαδικασίας.  Σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά Europass Mobility.  Με το πέρας του σχολικού έτους  έχει προγραμματιστεί ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ΕΠΑΛ, στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα Erasmus+.

Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου αποτελεί ένα σχολείο που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες εργαζόμενους μαθητές και έχει ως γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Βασική μέριμνά  του αποτελεί η παροχή  μιας  ποιοτικής εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές ανάγκες.

 

 

 

 

 


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...