Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

“Η Γνώση ως Κοινό Αγαθό”: ένα ελεύθερο ντοκιμαντέρ


“Η Γνώση ως Κοινό Αγαθό”: ένα ντοκιμαντέρ του Ηλία Μαρμαρά για τις Ανοιχτές Κοινότητες παραγωγής και διαμοιρασμού στην Ελλάδα:
"Οι κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού• οι κολλεκτίβες των “hackerspace” και οι ομάδες “κάντο-μόνος-σου”• οι εναλλακτικές οικοκοινότητες• τα κινήματα για ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, για ελεύθερο διαδίκτυο αλλά για δημιουργική ανακατάληψη του δημοσίου χώρου… Τι κοινό έχουν όλα τα παραπάνω; Αποτελούν συμπτώσεις, τυχαίες, μη συσχετιζόμενες περιπτώσεις ή είναι εκφράσεις και εκφάνσεις ενός νέου πολιτισμού με όλες του τις αντιφατικότητες και τις ευκαιρίες για αναγέννηση; Σημάδια ενός αναδυόμενου κόσμου που δημιουργεί και δημιουργείται, μέσα στις παρυφές του παλιού, από νέες ετερόκλητες υποκειμενικότητες και σαν τη λάβα μέσα από τις ρωγμές προσπαθεί να δημιουργήσει νέα γη; Το ντοκιμαντέρ “Η Γνώση ως Κοινό Αγαθό”, μας αφηγείται πως, στην Ελλάδα της κρίσης, κοινότητες γνώσης δημιουργούν τον κόσμο που θέλουν, μέσα στον κόσμο που θέλουν να ξεπεράσουν."

 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...