Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

1.100 δωρεάν online μαθήματα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου1.100 δωρεάν online μαθήματα από τα Πανεπιστήμια Stanford, Yale, MIT, Harvard, Berkeley, Oxford και άλλα. Πάνω από 30.000 ώρες με δωρεάν audio & video μαθήματα.

Humanities & Social Sciences

Archaeology Courses

Architecture Courses

Art & Art History Courses

Classics Courses

Demography Courses

Design Courses


Economics Courses

Bookmark our collection of free online courses in Economics. And find free econ textbooks in our Free Textbook collection.

Film Courses

Food Courses

Geography Courses

Bookmark our collection of free online courses in History.

Journalism/Writing Courses


Language Lessons

To start learning 40 foreign languages, please see our extensive collection called Learn Languages for Free. You can download or stream free lessons in French, Spanish, English, German, Mandarin, Italian and more.

Law Courses

Literature Courses

Bookmark our collection of free online courses in Literature.

Linguistics Courses

Media Studies/Communications Courses

Music & Performing Arts Courses


Philosophy Courses

Bookmark our collection of free online courses in Philosophy.

Political Science, International Relations and Law Courses

Bookmark our collection of free online courses in Political Science.

Religion Courses

Sociology Courses

Urban Studies Courses

Sciences

Aeronautics Courses

Anthropology Courses

Astronomy Courses

Biology Courses

Bookmark our collection of free online courses in Biology.

Business Courses

Visit our list of Free Online Business Courses to find a complete list of business related courses and related resources.

Chemistry Courses


Computer Science Courses

Bookmark our collection of free online course in Computer ScienceAlso find comp sci textbooks in our Free Textbook collection.

Engineering (Mechanical, Civil and Electrical) Courses

Bookmark our collection of free online courses in Engineering.

Environment & Natural Resources Courses


Math Courses

Bookmark our collection of free online courses in Math. Also find free math textbooks in our Free Textbook collection.

Physics Courses

Bookmark our collection of free online courses in Physics. Also find free physics textbooks in our Free Textbook collection.

Psychology & Neuroscience Courses

Bookmark our collection of free online courses in Psychology.

Public Health Courses

  • Epidemiology and Control of Infectious Diseases – Free Online Video – Professor Tomas Aragon, UC Berkeley
  • Ethical Challenges in Public Health Interventions: Catastrophic and Routine – Free Online Video – Professor Harvey Kayman, UC Berkeley
  • Public Health Statistics – Free iTunes Video – Free Online Video – Alan Hubbard, UC Berkeley
  • Theories and Biological Basis of Substance Abuse & Addiction– Free iTunes Video – Audrey Begun, Ohio State
This page has been referenced in The Chronicle of Higher EducationThe New York Times, the AARP BulletinUS News and World Report, and beyond.

[ Πηγή: OpenCulture.com >> ]


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...