Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Το έργο “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα” του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών ακαδημαϊκών μαθημάτων τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω της ιδρυματικής πλατφόρμας στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και στο ευρύ κοινό.

Ο όρος “Ανοικτά” αναφέρεται στο γεγονός της ελεύθερης πρόσβασης από όλους ανεξαιρέτως σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί να είναι είτε σημειώσεις του μαθήματος σε ηλεκτρονική μορφή, είτε διαφάνειες των διαλέξεων είτε ακόμη και καταγεγραμμένες (σε βίντεο) διαλέξεις από την παράδοση του μαθήματος στους φοιτητές.

Δείτε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα εδώ: https://opencourses.uoc.gr/courses/ 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...