Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Δωρεάν 188 έργα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε ψηφιακή μορφή
Στην ιστοσελίδα www.papadiamantis.org, την οποία έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και συντηρεί ο Νεκτάριος Γ. Μαμαλούγκος, μπορείτε να βρείτε σε ψηφιακή μορφή και να διαβάσετε δωρεάν 188 έργα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Έργα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη ανά είδος:
  • Μυθιστορήματα (  4 )
  • Διηγήματα ( 171 )
  • Επίλοιπα ( 10 )
  • Αλληλογραφία ( 3 ) 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...