Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Ο Richard Stallman, ιδρυτής του κινήματος ελεύθερου λογισμικού στο Ηράκλειο
 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...