Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Το έργο του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη έγινε Κοινό Κτήμα (Public domain) με ελεύθερη διάθεση
Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, σημαντικός ποιητής του μεσοπολέμου, απεβίωσε την 8η Ιανουαρίου 1944. Με τη συμπλήρωση 70 ετών μετά τον θάνατό του, την 1/1/2015, οι νομικοί περιορισμοί πνευματικής ιδιοκτησίας έληξαν και όλο του το έργο καθίσταται Κοινό Κτήμα (Public domain).

Διαβάστε αποσπάσπατα από το έργο του, που διατίθενται ελεύθερα πλέον στο διαδίκτυο:


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...