Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

Ανοικτό e-book: “Μια τάξη στο διαδίκτυο“ - Η πλατφόρμα EdModo για εκπαιδευτικούς
“Μια τάξη στο διαδίκτυο“ - Η πλατφόρμα EdModo για εκπαιδευτικούς

Ανοικτό e-book από το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Χίου με άδεια Creative Commons >> 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...