Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Ποίημα : "Και εγένετο έρωτας"


του Θανάση Πάνου *

Και εγένετο  νυξ
Και εξεδύθη αυτή.
Όλοι οι επί της γης άνδρες
Ηγέρθησαν θωπευομένοι πανταχόθεν
Από  Ίμερον  τρυφερόν.
Από τον μέγα συνωστισμό των ανδρών
Κατακλύσθηκαν οι ποταμοί
Οι λίμνες και οι θάλασσες
Και το μίγμα αυτών εχύνετο πανταχόθεν
Μετατρέποντας εις χώρον ερωτικών
Όλα τα ύδατα της Γής.
Από όλα τα βάθη ηγέρθησαν
Πνοές ερωτικές και φύσησεν άνεμος
Επί της στεριάς.
Και εγένετο αίφνης,
Ερεθισμός επί των γυναικείων θηλών
Δίδωσιν εις τα σημεία του ορίζοντος,
Αρώματα, αστραπάς  και κεραυνούς.
Δια τούτο,
Δρόμος μέγας ανεώχθη
Όστις  ομοίαζεν με κύμα τρομακτικόν.
Οι λεγεώνες των γυναικών
Υπό του Ιμέρου εγκαταστάθησαν
Εις τας υδάτινας κλίνας των ανδρών
Και ήνοιξεν πάθος μεστόν.
Δια τούτο
Εκ των χειλέων του ουρανού,
έρως θεός εγένετο,
αποκτήσας πνεύμονας,
υπό τας επευφημίας όλων.
Και εγένετο
ημέρα λαμπροτέρα όλων.


* Ο Θανάσης Πάνου σπούδασε οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων ,  κοινωνιολογία- εγκληματολογία και  πραγματοποίησε ειδικές σπουδές εικαστικών τεχνών  (εικόνα ήχος-κίνηση-λόγος) ,   στο art & culture center for artistic development & culture με αντικείμενο έρευνας   την   λειτουργιά της καλλιτεχνικής φόρμας και τη μορφική της αντιστοιχία από το ένα είδος τέχνης στο άλλο. Έχει λάβει μέρος σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις Ζωγραφικής – Video-Αrt,  στην Ελλάδα και το εξωτερικό  και έχει οργανώσει λογοτεχνικές εκδηλώσεις και δρώμενα πλαισιωμένα με μουσική και οπτικοποίηση ποιητικού λόγου.   Άρθρα και ποιήματα του  έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες ,περιοδικά και ποιητικές ανθολογίες. ιστολόγιο ] [ facebook ] [ facebook page ] [ ιστολόγιο ΙΙ ]


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...