Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού Μικρής Ελεύθερης Βιβλιοθήκης


Στα πλαίσια της "2ης Χειμερινής Γιορτής" του Καλλιτεχνείου Αχαρνών με τίτλο "Λογοτεχνικός Γενάρης" προκηρύσσεται Διαγωνισμός Μικρής Ελεύθερης Βιβλιοθήκης.
Έναρξη του Διαγωνισμού ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και λήξη της προθεσμίας των συμμετοχών η 15η Απρίλη 2013, ημέρα Δευτέρα.
Στόχος του Διαγωνισμού είναι η δραστηριοποίηση και δράση των ατόμων και των ομάδων -ο Ακτιβισμός, όπως πρεσβεύουμε στο Καλλιτεχνείο, με την καθημερινή έμπρακτη δημιουργία- για τη διάδοση του βιβλίου ελεύθερα, όπως ακριβώς και οι απόψεις και οι ιδέες, βασικότατες αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού στον άνθρωπο.


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...