Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού Μικρής Ελεύθερης Βιβλιοθήκης


Στα πλαίσια της "2ης Χειμερινής Γιορτής" του Καλλιτεχνείου Αχαρνών με τίτλο "Λογοτεχνικός Γενάρης" προκηρύσσεται Διαγωνισμός Μικρής Ελεύθερης Βιβλιοθήκης.
Έναρξη του Διαγωνισμού ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και λήξη της προθεσμίας των συμμετοχών η 15η Απρίλη 2013, ημέρα Δευτέρα.
Στόχος του Διαγωνισμού είναι η δραστηριοποίηση και δράση των ατόμων και των ομάδων -ο Ακτιβισμός, όπως πρεσβεύουμε στο Καλλιτεχνείο, με την καθημερινή έμπρακτη δημιουργία- για τη διάδοση του βιβλίου ελεύθερα, όπως ακριβώς και οι απόψεις και οι ιδέες, βασικότατες αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού στον άνθρωπο.


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...