Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Δύο ανοικτά ψηφιακά ημερολόγια για το 2013


Ο δημιουργός Βαγγέλης Ευαγγελίου (www.vaeva.gr) προσφέρει ελεύθερα σε ψηφιακή μορφή 2 ημερολόγια τέχνης για το 2013

Αντικείμενα Ποίηση // Άνω Σύρος


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...