Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Διαγωνισμός ποίησης και διηγήματος από την Δημόσια Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»


Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», η σπουδαιότερη, αρχαιότερη, ιστορική Βιβλιοθήκη του τόπου, μετά εκείνη των Αθηνών –  και μια από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόλογες Βιβλιοθήκες της Ευρώπης –   ιδρύθηκε το 1792   σαν παράρτημα της Μεγάλης Σχολής της Χίου.
Ο πνευματικός πλούτος της αμύθητος: ανεκτίμητες συλλογές βιβλίων (υπολογίζονται σε 250.000 τόμους, μεταξύ των οποίων και η δωρεά του Μεγάλου Ναπολέοντα προς  τον Αδαμάντιο Κοραή «Déscription de l’ Egypte», αποτελούμενη από 14 εικονογραφημένους τόμους, έκδοσης 1809-1822), καθώς και αναρίθμητα χειρόγραφα, περιοδικά, εφημερίδες, πίνακες, νομίσματα, κειμήλια και χάρτες, που δώρισαν ο Αδαμάντιος Κοραής και τόσοι άλλοι μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι, τόσο της ημεδαπής, όσο και της αλλοδαπής.

Ο Πρόεδρος και το Εφορευτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια στροφής  της Βιβλιοθήκης στην κοινωνία, θεσμοθετούν διαγωνισμό ποίησης και διηγήματος, ο οποίος θα διενεργείται ετήσια και θα έχει την παρακάτω δομή:

· Τοπικός Διαγωνισμός Ποίησης από 14 έως 18 χρόνων
· Τοπικός Διαγωνισμός Διηγήματος από 14 έως 18 χρόνων
· Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης από 19 χρόνων και άνω
· Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος από 19 χρόνων και άνω

Όροι συμμετοχής:

α. Κατατίθενται σε τρία (3) αντίγραφα, πέντε (5) ποιήματα σε Α4 (γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12) που δε θα υπερβαίνουν τις δέκα (10) σελίδες συνολικά  (στο διαγωνισμό ποίησης).

β. Κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα (1) διήγημα σε Α4 (γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12)   από πέντε (5) έως  δέκα (10) σελίδες (στο διαγωνισμό διηγήματος).

γ. Αξιολόγηση διαγωνιζόμενων: Εννεαμελής επιτροπή από διακεκριμένους κριτές (δύο Καθηγητές Φιλοσοφικής, δύο φιλόλογοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύο δημοσιογράφοι και τρεις έγκριτοι  λογοτέχνες) τα ονόματα των οποίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

δ. Χρόνος υποβολής: 1 Αυγούστου 2012 μέχρι και 30 Απριλίου 2013.

ε. Χρόνος αξιολόγησης: 1 Μαΐου μέχρι 30 Ιουλίου.

στ. Χρόνος βράβευσης: Αύγουστος, στα πλαίσια σειράς εκδηλώσεων του Ιδρύματος.

ζ. Τρόπος κατάθεσης: Στο φάκελο που εμπεριέχονται τα ποιήματα ή το διήγημα αναγράφεται το ψευδώνυμο του αποστολέα, καθώς και η επισήμανση «για διαγωνισμό». Εσωκλείεται, επίσης, μικρός φάκελος σφραγισμένος με το πραγματικό όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνα  που αντιστοιχούν στο ψευδώνυμο.

η. Τόπος κατάθεσης - αποστολής: Δημόσια Κεντρική Ιστορική  Βιβλιοθήκη   «Κοραής»,  Κοραή 2,  Τ.Κ. 82100, Χίος.

Περισσότερες πληροφορίες: www.koraeslibrary.gr, Τηλ. 22710-44246.


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...