Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

Ανοικτό e-book: "Το Ηπειροκεάνιο" του Γιάννη Αντάμη // Εκδόσεις Dreamtigers
Γιάννης Αντάμης - "Το Ηπειροκεάνιο" - Εκδόσεις Dreamtigers

Το βιβλίο αυτό είναι μια συλλογή πολύ σύντομων, κωμικών ή σατιρικών αποσπασμάτων. Τα πιο πολλά από τα αποσπάσματα αυτά είναι δοσμένα με τη μορφή διαλόγων.

Κατεβάστε ελεύθερα το e-book >>


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...