Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Οδηγός έργων της Κρητικής Λογοτεχνίας
(1370-1690)


Η σελίδα αυτή αποτελεί την ηλεκτρονική μορφή της βιβλιογραφίας του βιβλίου του A.F. van Gemert, "Οδηγός έργων της Κρητικής Λογοτεχνίας 1370-1690", Ηράκλειο 2002 και αναπαράγεται με την άδεια του συγγραφέα. Πρόκειται για μια παρουσίαση σε χρονολογική σειρά των έργων της Κρητικής λογοτεχνίας στην οποία περιλαμβάνονται και έργα που η κρητική τους ταυτότητα δεν είναι απολύτως εξακριβωμένη ή και αμφισβητείται.


 
2013 | ιδεόστατο από την ανοικτή βιβλιοθήκη OPENBOOK Deluxe Templates. WP by Masterplan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...